Điện mặt trời mái nhà là gì?

Ánh sáng mặt trời chiếu vào các tấm pin sẽ được hấp thụ, quá trình quang điện diễn ra sau đó tạo ra dòng điện một chiều (DC). Dòng điện một chiều được truyền trực tiếp tới bộ chuyển đổi dòng điện (inverter) và chuyển đổi dòng một chiều (DC) thành dòng điện xoay chiều (AC).

Sau đó, chúng ta kết nối nguồn điện này với hệ thống điện sinh hoạt gia đình và ưu tiên sử dụng 100% điện mặt trời. Khi nguồn điện mặt trời cạn kiệt thì hệ thống sẽ chuyển sang sử dụng nguồn điện lưới.

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐANG THỰC HIỆN