Doanh nghiệp xã hội GREEN IN

GREEN IN xác định giải quyết các vấn đề về Môi trường, Xã hội là cốt lõi trong hoạt động. GREEN IN cam kết dành ít nhất 51% lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh để thực hiện các mục tiêu xã hội và môi trường

Tính đến cuối năm 2023, GREEN IN đã tư vấn và triển khai nhiều giải pháp năng lượng bền vững ở 16 tỉnh thành trong cả nước, góp phần cải thiện sinh kế, sức khỏe cho hơn 50.000 người dân và giảm phát thải khí nhà kính tại địa phương.

GREEN IN cũng liên tục cung cấp, chia sẻ thông tin cập nhật về các chính sách, công nghệ, xu thế và cơ hội phát triển mới trong và ngoài nước tới các đối tác.

Truy cập hồ sơ năng lực của chúng tôi

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐANG THỰC HIỆN