z

Tập đoàn LEGO công bố các yêu cầu báo cáo và giảm phát thải mới dành cho nhà cung cấp

Hôm nay (ngày 3/7), Tập đoàn LEGO đã công bố triển khai Chương trình Nhà cung cấp Bền vững mới, với mục tiêu tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp để đạt được mục tiêu về biến đổi khí hậu, đồng thời đề ra một chuỗi các hành động và yêu cầu mới cho các nhà cung cấp, bao gồm việc thiết lập và báo cáo về các mục tiêu giảm khí thải. 

Theo công ty, chương trình mới này là một phần quan trọng trong kế hoạch hành động vì khí hậu của Tập đoàn LEGO. Công ty đã công bố một loạt các cam kết liên quan đến khí hậu vào năm ngoái, bao gồm cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và thực hiện mục tiêu trước mắt là giảm 37% lượng khí thải vào năm 2032. 

Phát thải phạm vi 3 (hoặc phát thải từ chuỗi giá trị) chiếm phần lớn trong tổng lượng phát thải của công ty, với hơn 99% khí thải các-bon của tập đoàn LEGO đến từ các hoạt động bên ngoài, chủ yếu từ các nhà cung cấp và phân phối nguyên liệu thô, máy móc, sản phẩm và các dịch vụ liên quan đến sản phẩm của tập đoàn. 

Tuy nhiên, những phát thải từ chuỗi giá trị này thường khó giảm thiểu nhất. Ví dụ, Tập đoàn LEGO đã công bố vào năm ngoái rằng họ đã từ bỏ kế hoạch sản xuất các miếng ghép từ nhựa rPET từ chai tái chế, một trong những dự án quan trọng nhằm mục đích loại bỏ nhựa làm từ nhiên liệu hóa thạch và giảm thiểu dấu chân các-bon của tập đoàn. 

Tập đoàn LEGO đã thông báo vào đầu năm nay rằng họ sẽ bắt đầu gắn một khoản tiền thưởng vào các mục tiêu giảm phát thải cho tất cả nhân viên được trả lương bắt đầu từ năm nay, bằng cách sử dụng KPI mới đo lường lượng các-bon từ các nhà máy, cửa hàng và văn phòng của mình, cũng như lượng phát thải khi đi công tác thuộc Phạm vi 3. Tập đoàn cũng hướng đến việc mở rộng KPI để bao gồm nhiều lượng phát thải thuộc Phạm vi 3 hơn. 

Công ty cho biết chương trình mới đang được triển khai “nhằm công nhận vai trò quan trọng của các nhà cung cấp trong việc hỗ trợ tập đoàn đạt được mục tiêu ”. 

Annette Stube, Giám đốc Phát triển bền vững của Tập đoàn LEGO cho biết: 

“Nói một cách đơn giản, một thế giới phát thải ròng bằng 0 sẽ là bất khả thi trừ khi chúng ta tìm ra những giải pháp vượt xa hoạt động của riêng mình. Chúng tôi sẽ không thể một mình đạt được các mục tiêu bền vững – chúng tôi phải hợp tác với các nhà cung cấp của mình. Chúng tôi muốn trẻ em được thừa hưởng một hành tinh khỏe mạnh và không còn thời gian để lãng phí nữa.” 

Các hành động chính trong chương trình mới bao gồm các yêu cầu báo cáo về lượng các-bon liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ mà Tập đoàn LEGO mua, với việc báo cáo thường niên bắt đầu từ năm 2024. Công ty cũng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp đưa ra các mục tiêu ngắn hạn thể hiện mức phát thải giảm được liên quan đến việc sản xuất các sản phẩm được mua vào năm 2026, và xa hơn là vào năm 2028. Ngoài ra, chương trình sẽ bao gồm các hoạt động hợp tác để xác định và phát triển những hành động mà các nhà cung cấp cần thực hiện nhằm đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải của Tập đoàn LEGO, trong các lĩnh vực bao gồm cải thiện hiệu quả cơ sở vật chất, chuyển sang các nguồn năng lượng tái tạo, và tìm ra những phương án vận chuyển nguyên liệu phát thải ít các-bon hơn. 

Công ty cũng cho biết rằng họ sẽ chia sẻ kiến thức với các nhà cung cấp để giúp họ đạt được các mục tiêu, ban đầu tập trung vào việc tính toán lượng các-bon và sẽ có một đội ngũ chuyên gia về phát triển bền vững mà các nhà cung cấp có thể liên hệ khi cần thiết. 

Carsten Rasmussen, Giám đốc Điều hành của Tập đoàn LEGO cho biết: 

“Tính bền vững là một loại giấy phép hoạt động và là một yêu cầu trong cách kinh doanh của chúng tôi, trong đó bao gồm cả cách chúng tôi lựa chọn nhà cung cấp. Chúng tôi có ý tưởng và lộ trình, nhưng chúng tôi không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi cần tất cả các đối tác tuyệt vời giúp chúng tôi đạt được các mục tiêu bền vững. Chương trình Nhà cung cấp Bền vững được thành lập dựa trên sự hợp tác và chúng ta không thể đánh giá thấp sức mạnh của việc cùng nhau hành động để tạo ra sự thay đổi thực sự, lâu dài và một tương lai bền vững hơn.” 

*Nguồn: ESG Today