Giới thiệu về GREEN IN

Công ty Cổ phần Sáng Tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) được thành lập năm 2018 hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực Năng lượng bền vững, Giao thông xanh, Giảm phát thải khí nhà kính và Việc làm xanh. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, GREEN IN cung cấp các dịch vụ hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng địa phương phát triển bền vững đồng thời đạt được mục tiêu bảo vệ khí hậu. 

Tính đến năm 2023, GREEN IN đã tư vấn và triển khai nhiều giải pháp năng lượng bền vững ở 16 tỉnh thành trong cả nước, góp phần cải thiện sinh kế, sức khỏe cho hơn 20.000 người dân và giảm phát thải khí nhà kính tại địa phương. Đồng thời, GREEN IN cũng liên tục cung cấp, chia sẻ thông tin cập nhật về các chính sách, công nghệ, xu thế và cơ hội phát triển mới trong và ngoài nước. Những nỗ lực trên đóng góp tích cực cho mục tiêu tăng trưởng xanh của quốc gia và phát triển bền vững của nhân loại. 

Tầm nhìn

GREEN IN hướng tới một nền kinh tế xanh cuộc sống an lành cho mọi người. 

Sứ mệnh

Chúng tôi theo đuổi sứ mệnh truyền cm hng và tr thành đi tác tin cy, cung cp gii pháp sáng to, đt phá h tr doanh nghip, người lao động cng đng đa phương nắm bắt cơ hội t chuyển đổi kinh tế xanh. 

Giá trị cốt lõi

Chúng tôi tự hào đơn vị tiên phong trong lĩnh vực năng lượng bền vững, tận tâm cống hiến, hành động sáng tạo  hiệu quả, kết nối chia sẻ. 

Các dịch vụ chính

Với tư duy mở, liên tục cập nhật các xu hướng phát triển mới, GREEN IN tập trung cung cấp hiệu quả các dịch vụ sau:  

  • Kiểm kê khí nhà kính, CBAM và lập kế hoạch giảm phát thải cho doanh nghiệp  
  • Đào tạo, tư vấn, huấn luyện kỹ năng làm việc hiệu quả, sáng tạo    
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển giải pháp tích hợp trong lĩnh vực năng lượng bền vững, giao thông xanh, giảm phát thải, việc làm xanh 
  • Tư vấn giải pháp năng lượng bền vững  
  • Xúc tiến thương mại thông qua tổ chức sự kiện, triển lãm, đào tạo, tập huấn…  
  • Tư vấn và kết nối nguồn tài chính xanh 
  • Tư vấn, đánh giá và xúc tiến chuyển giao công nghệ, sản phẩm nghiên cứu, dịch vụ sản xuất xanh    
  • Tư vấn quản lý dự án, hỗ trợ khởi nghiệp 

Trụ sở công ty