z

Mời thầu nhà cung cấp mô hình điện năng lượng mặt trời mái nhà cấp hộ

Với mục tiêu hỗ trợ cồng đồng địa phương ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững góp phần cải thiện sinh kế, thích ứng với BĐKH, Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nghề vườn (Vị Nông) triển[…]

Mời thầu nhà cung cấp mô hình đèn đường năng lượng mặt trời

Với mục tiêu hỗ trợ cồng đồng địa phương ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững góp phần cải thiện sinh kế, thích ứng với BĐKH, Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nghề vườn (Vị Nông) triển[…]

Mời thầu nhà cung cấp mô hình biogas cho chăn nuôi

Với mục tiêu hỗ trợ cồng đồng địa phương ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững góp phần cải thiện sinh kế, thích ứng với BĐKH, Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nghề vườn (Vị Nông) triển[…]

Mời thầu nhà cung cấp mô hình bình nước nóng năng lượng mặt trời

Với mục tiêu hỗ trợ cồng đồng địa phương ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững góp phần cải thiện sinh kế, thích ứng với BĐKH, Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nghề vườn (Vị Nông) triển[…]

Mời thầu nhà cung cấp hệ thống cung cấp nước uống công nghệ màng lọc thẩm thấu ngược (RO) sử dụng điện mặt trời.

Với mục tiêu hỗ trợ cồng đồng địa phương ứng dụng các giải pháp năng lượng bền vững góp phần cải thiện sinh kế, thích ứng với BĐKH, Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông và dịch vụ nghề vườn (Vị Nông) triển[…]

TUYỂN DỤNG: chuyên gia góp ý bản thảo nghiên cứu “Phát triển xe điện: dự báo xu thế và hàm ý cho Việt Nam”

  GreenIN mong muốn tìm chuyên gia Góp ý bản thảo nghiên cứu “Phát triển xe điện: dự báo xu thế và hàm ý cho Việt Nam”  Để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, từ tháng 8 năm 2021 GREEN IN thực hiện gói dịch vụ tư vấn: “Tối đa[…]

Tuyển dụng chuyên gia sản xuất video với chủ đề “Net Zero – Chuyển dịch năng lượng xanh”

Với mục tiêu nâng cao hiểu biết về Net Zero cho thế hệ trẻ, thế hệ thanh niên, GREEN IN có nhu cầu tuyển dụng Chuyên gia sản xuất 10 video dành cho thanh niên với chủ đề “Net Zero – Chuyển dịch năng lượng xanh”. Tại COP26, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra[…]

TUYỂN DỤNG: Nhóm chuyên gia xây dựng bản kế hoạch năng lượng địa phương nhằm thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững và thích ứng với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh ở Việt Nam

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) được thành lập ngày 25 tháng 10 năm 2018 với mã số doanh nghiệp: 0108486850. GREEN IN hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội với các mục tiêu xãa hội và môi trường hướng tới giải quyết vấn đề ô nhiễm môi[…]

Tuyển chuyên gia thực hiện nghiên cứu “Phân tích giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng địa phương – Trường hợp điển hình: tỉnh Sóc Trăng”

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) được thành lập ngày 25 tháng 10 năm 2018 với mã số doanh nghiệp: 0108486850. GREEN IN hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội với các mục tiêu xã hội và môi trường hướng tới giải quyết vấn đề ô nhiễm môi[…]

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng bộ dữ liệu về các hộ sử dụng giải pháp điện mặt trời độc lập cấp hộ và các hộ chưa tiếp cận điện lưới

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Vị trí: Chuyên gia xây dựng bộ dữ liệu về các hộ sử dụng giải pháp điện mặt trời độc lập cấp hộ và các hộ chưa tiếp cận điện lưới 1. Giới thiệu chung Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) được thành lập ngày 25[…]

showroom