z

Tuyển dụng chuyên gia xây dựng bộ dữ liệu về các hộ sử dụng giải pháp điện mặt trời độc lập cấp hộ và các hộ chưa tiếp cận điện lưới

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Vị trí: Chuyên gia xây dựng bộ dữ liệu về các hộ sử dụng giải pháp điện mặt trời độc lập cấp hộ và các hộ chưa tiếp cận điện lưới

1. Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) được thành lập ngày 25 tháng 10 năm 2018 với mã số doanh nghiệp: 0108486850. GREEN IN hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội với các mục tiêu xã hội và môi trường hướng tới giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và quản trị hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, từ tháng 4 năm 2020 GREEN IN thực hiện dự án “Climate Breakthrough/Đột phá Khí hậu” tại Việt Nam. Dự án tập trung vào việc phát triển một chiến lược toàn diện thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng bền vững, hiệu quả tại Việt Nam. Những kinh nghiệm, bài học thành công từ dự án sẽ được chia sẻ, đóng góp vào hành trình chuyển dịch năng lượng trong khu vực Đông Nam Á.

Có thể thấy, điện khí hóa nông thôn là một trong những mục tiêu hàng đầu của chính phủ Việt Nam trong việc phát triển đời sống, kinh tế xã hội của đồng bào khu vực vùng sâu, vùng xa, hải đảo, địa hình khó khăn khiến người dân không được tiếp cận với điện lưới quốc gia. Hiện nay, trên toàn lãnh thổ Việt Nam có khoảng 153,911 hộ dân ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa được tiếp cận với điện lưới. Cuộc sống người dân vô cùng khó khăn, không có điện thường đi kèm với việc không tiếp cận được với nước sạch, nghèo đói khi không có điện để sinh hoạt và sản xuất. Hằng ngày, người dân đều phải thắp sáng bằng dầu hỏa hoặc chạy xe máy đi sạc bình ắc quy. Quá trình này tạo ra một lượng lớn khí thải nhà kính và ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Với mục tiêu hỗ trợ các hộ gia đình có điện từ nguồn năng lượng tái tạo, việc thúc đẩy các hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời độc lập cấp hộ là vô cùng cần thiết và đóng vai trò to lớn trong quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng. Chính vì vậy,  GREEN IN nhận thấy việc xây dựng bộ dữ liệu về các hộ gia đình đã ứng dụng hệ thống điện mặt trời cấp hộ và các hộ chưa có điện lưới sẽ là cơ sở vững chắc trong quá trình thúc đẩy này.

Theo đó, GREEN IN cần tuyển 01 chuyên gia xây dựng bộ dữ liệu về các hộ sử dụng giải pháp điện mặt trời độc lập cấp hộ và các hộ chưa tiếp cận điện lưới nhằm hướng tới mục tiêu chuyển dịch năng lượng công bằng. Công việc của chuyên gia như miêu tả sau đây:

2. Yêu cầu công việc

2.1. Nội dung công việc

Xây dựng bảng dữ liệu về các hộ gia đình đã ứng dụng hệ thống điện mặt trời độc lập cấp hộ: Dựa trên các thông tin và yêu cầu về nội dung, cách thức trình bày dữ liệu, chuyên gia sẽ đi tìm kiếm, tổng hợp và xây dựng thành bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu sẽ được trình bày chi tiết dưới file excel về tổng số hộ đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời độc lấp cấp hộ và thông tin chi tiết của các hộ đó. Kết quả của bộ dữ liệu này sẽ giúp trong quá trình truyền thống thúc đẩy các hộ gia đình chưa tiếp cận điện lưới lắp đặt hệ thống điện mặt trời độc lập cấp hộ. Bộ dữ liệu gắn các tọa độ của các hộ gia đình lắp đặt. Bộ dữ liệu gồm các thông tin như sau:

+ Số lượng hộ gia đình đã lắp đặt giải pháp/ Họ tên hộ

+ Địa điểm/ vị trí và tọa độ lắp đặt

+ Công suất lắp đặt, giá thành

– Xây dựng bảng dữ liệu về các hộ gia đình chưa tiếp cận điện lưới: Chuyên gia sẽ tiến hành tìm kiếm, tổng hợp và xây dựng các thông tin về hộ gia đình chưa tiếp cận điện lưới thành bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu này sẽ thể hiện rõ số lượng hộ chưa tiếp cận điện lưới ở từng tỉnh trên toàn quốc và ở từng huyện, xã (nếu có). Kết quả từ bộ dữ liệu sẽ là căn cứ cho các nghiên cứu khảo sát về tiềm năng, triển khai và thúc đẩy lắp đặt hệ thống điện mặt trời độc lập cấp hộ. Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch năng lượng công bằng trên toàn quốc. Thông tin bộ dữ liệu gồm:

+ Số lượng các khu vực chưa có điện lưới trên toàn quốc

+ Địa điểm/khu vực/tỉnh chưa có điện lưới

+ Tổng số hộ chưa có điện lưới

Mục tiêu:

 • Bộ dữ liệu sẽ được sử dụng làm cơ sở để xây dựng đề xuất thúc đẩy chương trình điện mặt trời độc lập cấp hộ với các bên liên quan. Đồng thời là cơ sở cho chương trình tín chỉ các bon huy động nguồn tài chính bền vững để nhân rộng mô hình.
 • Bộ dữ liệu được sử dụng để làm đầu vào cho bản đồ các mô hình ứng dụng được xây dựng trên công cụ GIS để các bên quan tâm có thể truy cập và truyền thông nhân rộng.

Kế hoạch hoạt động:                   

Thời gian

Hoạt động

Đầu ra dự kiến

Số ngày làm việc

04/06

Họp thống nhất về nội dung và cách thức trình bày bảng cơ sở dữ liệu

01 bảng dữ liệu mẫu

1

04/06 – 09/08

Thu thập, tổng hợp dữ liệu về các hộ gia đình đã ứng dụng hệ thống điện mặt trời độc lập cấp hộ

01 bảng dữ liệu về các hộ đã ứng dụng hệ thống điện mặt trời độc lập cấp hộ

22

09/08 – 20/09

Thu thập, tổng hợp dữ liệu về các hộ gia đình chưa tiếp cận điện lưới trên toàn quốc

01 bảng dữ liệu về các hộ gia đình chưa tiếp cận điện lưới trên toàn quốc

14

24/09

Họp, trao đổi về những nhận xét, góp ý cho bảng dữ liệu phác thảo

Các nhận xét, góp ý cho 02 bảng cơ sở dữ liệu

1

25/09 – 22/10

Hoàn thiện bảng cơ sở dữ liệu theo các nhận xét, góp ý

02 bảng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh

8

TỔNG CỘNG

46

2.2. Yêu cầu đối với chuyên gia

 • Có trình độ từ cử nhân hoặc tương đương trở lên liên quan đến công việc;
 • Có kinh nghiệm làm việc liên quan;
 • Am hiểu về các chương trình trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và điện khí hóa nông thôn tại Việt Nam;
 • Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Việt, tiếng Anh để có thể xây dựng được bộ dữ liệu dưới 2 ngôn ngữ này;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin; phản biện, chủ động trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
 • Tuân thủ theo kế hoạch đặt ra đã được thống nhất giữa hai bên.

3. Kết quả mong đợi

 • 01 file excel thể hiện được số lượng của các hộ gia đình đã ứng dụng điện mặt trời mái

nhà và thông tin chi tiết của các hộ gia đình đó.

 • 01 file excel thể hiện được số lượng các hộ chưa có điện lưới ở từng tỉnh, từng huyện và xã (nếu có).

4. Thời gian thực hiện và kinh phí

 • Thời gian thực hiện từ 04/06/2021 – 31/10/2021. Tổng số ngày làm việc là 46 ngày
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và

theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và pháp luật Việt Nam.

5. Thông tin liên hệ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ:

Trần Thị Thùy Linh – Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) Email: [email protected]

Số điện thoại: 0364843560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *