z

Tuyển chuyên gia thực hiện nghiên cứu “Phân tích giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng địa phương – Trường hợp điển hình: tỉnh Sóc Trăng”

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) được thành lập ngày 25 tháng 10 năm 2018 với mã số doanh nghiệp: 0108486850. GREEN IN hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội với các mục tiêu xã hội và môi trường hướng tới giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và quản trị hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Xu hướng chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch và bền vững đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới. Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức trong việc chuyển dịch năng lương. Để đo lường và đánh giá toàn diện về tác động tới đời sống, kinh tế – xã hội trong quá trình chuyển dịch năng lượng tại các địa phương trên cả nước, GreenIN sẽ phối hợp với chuyên gia thực hiện nghiên cứu.

  1. Mục tiêu hoạt động:

Cung cấp phân tích về chính sách và khuyến nghị các giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng địa phương

  1. Đầu ra cụ thể:

Đầu ra 1: 01 Nghiên cứu phân tích giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng địa phương

 Phần 1: Phân tích chính sách về phát triển năng lượng tại địa phương

Phần 2: Đưa ra các khuyến nghị về giải pháp thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại địa phương

Đầu ra 2: Kết quả nghiên cứu được trình bày tại tọa đàm/cuộc họp với các bên liên quan do GREEN IN/VSEA tổ chức

  1. Sự tham gia của đối tác/các bên liên quan
  • GREEN IN chi trả kinh phí thực hiện các hoạt động này, hỗ trợ thông tin cho chuyên gia, kết nối các tổ chức VSEA tại địa bàn với chuyên gia.
  • Các tổ chức thành viên của VSEA đang hoạt động tại các địa bàn sẽ tham gia hỗ trợ thông tin.
  1. Phương pháp thực hiện:

Phương pháp nghiên cứu:

  • Thứ cấp: nghiên cứu tài liệu
  • Sơ cấp: trao đổi với các cá nhân/cơ quan có liên quan. Khảo sát thực địa (nếu cần)
  1. Thiết kế hoạt động:

STT

Hoạt động

Phương pháp thực hiện

Thời gian

Số ngày làm việc

1

Xây dựng đề cương nghiên cứu

Nghiên cứu tài liệu thứ cấp

15/9 – 17/9

2

2

 

Xây dựng bản thảo

– Chuyên gia thực hiện nghiên cứu.

– Gửi tài liệu tới GREEN IN bằng file mềm

18/9 – 15/10

 11

3

Luật sư và GREEN IN trao đổi về kết quả bản thảo, và thống nhất nội dung cần bổ sung/điều chỉnh

Tổ chức buổi họp

18/10

1

4

Hoàn thiện nghiên cứu

Chuyên gia chỉnh sửa và gửi tài liệu file mềm tới GREEN IN

19/10 – 22/10

4

5

Chia sẻ kết quả nghiên cứu tại các talkshow online/tọa đàm trực tiếp với các bên liên quan do GreenIN/VSEA tổ chức

Chuyên gia tham gia talkshow online/tọa đàm trực tiếp do GREEN IN/ VSEA tổ chức, trình bày kết quả nghiên cứu dưới dạng powerpoint

Sau đó

2

 

 

 

Tổng

20 ngày

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *