z

TUYỂN DỤNG: Nhóm chuyên gia xây dựng bản kế hoạch năng lượng địa phương nhằm thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững và thích ứng với Biến đổi khí hậu tại các tỉnh ở Việt Nam

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) được thành lập ngày 25 tháng 10 năm 2018 với mã số doanh nghiệp: 0108486850. GREEN IN hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội với các mục tiêu xãa hội và môi trường hướng tới giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và quản trị hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, từ tháng 4 năm 2020 GREEN IN thực hiện dự án “Giải pháp đột phá trong ứng phó với Biến đổi khí hậu” (tên tiến Anh: Climate Breakthrough) tại Việt Nam. Dự án tập trung vào việc thúc đẩy các giải pháp năng lượng tái tạo và chuyển dịch năng lượng bền vững, nhằm hướng đến thực hiện mục tiêu Net – zero và giảm thiểu tác động của Biến đổi khí hậu (BĐKH).

Năm 2022, dự án “Giải pháp đột phá trong ứng phó với Biến đổi khí hậu” sẽ triển khai hoạt động Lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) nhằm thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững (NLBV) thích ứng với BĐKH tại 02 tỉnh Nghệ An và Quảng Trị. Với mục tiêu nâng cao nhận thức cho các lãnh đạo và người dân địa phương về lợi ích của các mô hình NLBV, hướng đến giảm phát thải CO2 và bảo vệ môi trường.

Để triển khai phương pháp lập hoạch năng lượng địa phương và triển khai thực hiện tại 02 tỉnh, GREEN IN cần tuyển nhóm chuyên gia để xây dựng kế hoạch NLĐP với một số nội dung công việc như sau:

 1. Yêu cầu công việc

– Cung cấp thông tin và dữ liệu đầu vào cho hoạt động xây dựng kế hoạch năng lượng địa phương (LEP).

Xây dựng bộ công cụ LEP và các hướng dẫn triển khai chương trình.

– Phân tích và xử lý số liệu liên quan đến các kịch bản năng lượng địa phương.

– Xây dựng mẫu bảng hỏi thu thập thông tin tại các địa phương.

– Hướng dẫn tổng hợp và phân tích số liệu thu thập.

– Hoàn thiện bản kế hoạch LEP cho các địa phương.  

– Tập huấn về công cụ LEP cho các cán bộ chương trình, nhóm kỹ thuật và các đối tác địa phương. 

– Tham gia hội thảo khởi động và tổng kết chương trình để chia sẻ về kế hoạch NLĐP tại hai tỉnh.

STT

Hoạt động

Đầu ra dự kiến

Thời gian dự kiến hoàn thành

Số ngày làm việc

I

Lập kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) nhằm thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững (NLBV)

1

Tập huấn nội bộ về mô hình LEAP cho nhóm triển khai (trước và sau khi xây dựng KHNL)

– Các hướng dẫn chia sẻ công cụ được thực hiện

– Nhóm kỹ thuật hiểu và sử dụng được công cụ

– Các bài trình bày được thu thập và chia sẻ với học viên

Tháng 4/2022

4

 

2

Hỗ trợ xây dựng phương pháp lập kế hoạch NLĐP

– Thực hiện sau khi tập huấn với sự tham gia và thống nhất của nhóm kỹ thuật

– Phương pháp được thống nhất

Tháng 4/2022

1

3

Tham gia góp ý xây dựng kế hoạch chương trình

– Kế hoạch chương trình được hoàn thiện

Tháng 4/2021

2

4

Chia sẻ phương pháp lập kế hoạch NLĐP/Các mô hình NLBV cộng đồng cấp huyện (2 tỉnh: Đồng Tháp và Quảng Trị)

Tham gia 02 cuộc tập huấn và chia sẻ phương pháp lập kế hoạch NLĐP cho đại biểu tham gia. (Trực tiếp hoặc trực tuyến)

Tháng 5/2022

2

 

5

Kiểm tra nhanh về các đặc điểm của địa bàn liên quan đến cung và cầu năng lượng, các nguồn số liệu có sẵn để xây dựng cấu trúc của mô hình (2 tỉnh)

01 báo cáo nhanh về tiềm năng, dự địa, nhu cầu sử dụng năng lượng của 2 địa bàn được chọn tại 2 tỉnh

Tháng 4/2022

2

6

Xây dựng bảng hỏi thu thập số liệu/gợi ý các số liệu cần thu thập

Tập huấn bảng hỏi trước khi khảo sát

Hướng dẫn thu thập các số liệu cần thu thập

Tháng 4/2022

5

7

Tập huấn/truyền thông cho các đối tác địa phương/người dân về các mô hình NLBV (2 tỉnh: Đồng Tháp và Quảng Trị)

02 cuộc tập huấn về các mô hình NLBV cho 2 tỉnh (trực tuyến)

Tháng 5/2022

2

 

8

Hỗ trợ xây dựng kế hoạch năng lượng cấp huyện

01 bản kế hoạch được hoàn thiện

Tháng 5/2022

Tổng : 18

9

Tham gia hội thảo và chia sẻ về kế hoạch NLĐP tại hai tỉnh.

Trực tiếp tham gia hội thảo, đóng góp ý kiến và giải đáp các vấn đề liên quan cho đại biểu tham dự

Tháng 9/2022

2

 

Tổng cộng ngày làm việc

 

 

38

(Chi tiết công việc vui lòng xem phụ lục đính kèm)

 1. Yêu cầu đối với chuyên gia
 • Có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên liên quan đến công việc;
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực năng lượng tái tạo;
 • Am hiểu về các chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo;
 • Ưu tiên có kinh nghiệm xây dựng các công cụ liên quan đến ứng dụng các giải pháp, mô hình năng lượng bền vững góp phần giảm phát thải CO2;
 • Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Anh;
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin, phản biện, chủ động trong công việc;
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;
 • Tuân thủ theo kế hoạch đặt ra đã được thống nhất giữa hai bên.
 1. Kết quả mong đợi

– 01 bộ công cụ LEP được xây dựng cho hai huyện tại hai tỉnh

– 01 bộ câu hỏi khảo sát thu thập thông tin được xây dựng

– 02 bản kế hoạch năng lượng địa phương (LEP) được xây dựng cho hai huyện lựa chọn.

– Các bài trình bày được chia sẻ cho nhóm dự án và các bên liên quan

– Ít nhất 03 mô hình năng lượng bền vững được lựa chọn để ứng dụng tại các địa phương góp phần giảm thiểu CO2 và thích ứng với BĐKH.

(Chi tiết kết quả mong đợi vui lòng xem phụ lục đính kèm)

 

 1. Thời gian thực hiện và kinh phí
 • Thời gian thực hiện từ 05/04/2022 – 30/09/2022.
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và

theo thỏa thuận phù hợp với quy định của dự án và pháp luật Việt Nam.

 1. Thông tin liên hệ

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển trước ngày 31/3/2022 về địa chỉ:

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN)

Nhà C1X3 ngõ 6 Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: [email protected]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *