z

Tuyển Chuyên gia thực hiện nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của xe điện tới lưới điện và các giải pháp kỹ thuật để tích hợp xe điện vào lưới phân phối

Với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 được cụ thể hóa bởi Quyết định Số: 876/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải (Quyết định 876), và Đóng góp do Quốc gia tự quyết định cập nhật năm 2022 (NDC 2022), ngành giao thông vận tải là một trong những ngành sẽ đóng góp quan trọng vào mục tiêu khí hậu. Phát triển xe điện là một trong những biện pháp chính để giảm phát thải ngành giao thông.  

Để thực hiện mục tiêu chính sách này, một trong những mối quan tâm hiện nay của các bên liên quan là mối tương quan giữa phát triển xe điện và vận hành lưới điện khi xe điện là một loại phụ tải đặc biệt, không cố định.  

Nhằm đóng góp phân tích khoa học để giải quyết vấn đề này, GREEN IN thực hiện nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của xe điện tới lưới điện và các giải pháp kỹ thuật để tích hợp xe điện vào lưới phân phối. 

Để thực hiện nghiên cứu này, GREEN IN cần tuyển 01 chuyên gia/nhóm chuyên gia với mô tả như dưới đây: 

 1. Yêu cầu công việc 

1.1 Nội dung công việc  

Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích tác động của phát triển xe điện tới lưới điện và đề xuất giải pháp 

Đầu ra của nghiên cứu: 01 báo cáo nghiên cứu với các nội dung chính sau: 

 • Dự báo nhu cầu điện năng lượng tái tạo đáp ứng nhu cầu phụ tải xe điện 
 • Tác động của xe điện tới lưới điện phân phối và các giải pháp 
 • Phương án tối ưu hóa chu trình sạc 
 • Phương án vận hành tối ưu các đội xe

1.2 Kế hoạch dự kiến

 

STT 

Hoạt động 

Đầu ra dự kiến 

Thời gian dự kiến hoàn thành 

Số ngày làm việc 

   1 

   Xây dựng khung của nghiên cứu 

Khung nghiên cứu bao gồm: mục tiêu nghiên cứu, mục lục nội dung, phương pháp thực hiện nghiên cứu 

20/07/2023 

2 

2 

   Hoàn thiện bản thảo đầu tiên của  nghiên cứu 

Bản thảo đầu tiên của nghiên cứu được hoàn thành và gửi về GREEN IN để GREEN IN tổ chức nhóm chuyên gia góp ý 

15/09/2023 

22 

3 

    Hoàn thiện bản thảo thứ hai của nghiên cứu 

Bản thỏa thứ hai của nghiên cứu được hoàn thành và gửi về GREEN IN 

15/10/2023 

6 

4 

    Hoàn thiện bản báo cáo cuối cùng 

Báo cáo cuối cùng được hoàn thành về cả nội dung và định dạng văn bản và gửi về GREEN IN 

30/10/2023 

4 

 

Tổng cộng ngày làm việc 

 

 

34 

 

1.3 Yêu cầu đối với chuyên gia 

 • Có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên liên quan đến công việc; 
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực năng lượng; 
 • Am hiểu về các chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực giao thông, năng lượng; 
 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai nghiên cứu về mô hình mô phỏng; 
 • Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Việt, tiếng Anh để có thể thực hiện báo cáo nghiên cứu này; 
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin; phản biện, chủ động trong công việc; 
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; 
 • Tuân thủ theo kế hoạch đặt ra đã được thống nhất giữa hai bên.

3. Kết quả mong đợi 

 • 01 báo cáo nghiên cứu bằng tiếng Việt phân tích ảnh hưởng của xe điện tới lưới điện và các giải pháp kỹ thuật để tích hợp xe điện vào lưới phân phối

4.Thời gian thực hiện và kinh phí 

 • Thời gian thực hiện từ 20/07/2023 – 30/10/2023 
 • Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia và theo thỏa thuận phù hợp với quy định của chương trình và pháp luật Việt Nam. 

5. Thông tin liên hệ  

Mọi ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ: 

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN)

Email: [email protected]

Số điện thoại: 0979786242

One thought on “Tuyển Chuyên gia thực hiện nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của xe điện tới lưới điện và các giải pháp kỹ thuật để tích hợp xe điện vào lưới phân phối

 1. Junet says:

  Excellent article! The depth of analysis is impressive. For those wanting more information, I recommend this link: FIND OUT MORE. Keen to see what others think!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *