z

Tuyển dụng Nhóm chuyên gia thực hiện nghiên cứu rà soát phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện và đề xuất

Với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 được cụ thể hóa bởi Quyết định Số: 876/QĐ-TTg phê duyệt chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải (Quyết định 876), và Đóng góp do Quốc gia tự quyết định cập nhật năm 2022 (NDC 2022), ngành giao thông vận tải là một trong những ngành sẽ đóng góp quan trọng vào mục tiêu khí hậu. Điện khí hóa ngành giao thông là một trong những biện pháp chính để giảm phát thải ngành giao thông.  

Giao thông công cộng như xe bus điện, tàu điện trên cao sẽ đóng vai trò quan trọng để thưc hiện QĐ 876. Tuy nhiên để cụ thể hóa được mục tiêu phát triển phương tiện giao thông công cộng điện trong đô thị theo QĐ 876, cần giải bài toán về dự báo tốc độ phát triển, nhu cầu năng lượng, tác động môi trường, kinh tế, và đưa ra lựa chọn.  

Nhằm đóng góp phân tích khoa học để giải bài toán này, GREEN IN thực hiện nghiên cứu về rà soát phương tiện giao thông công cộng chạy bằng điện và đề xuất.  

Để thực hiện nghiên cứu này, GREEN IN cần tuyển 01 chuyên gia/nhóm chuyên gia với mô tả như dưới đây: 

 1. Mục tiêu: Xây dựng và phân tích các kịch bản phát triển phương tiện giao thông công cộng đô thị chạy bằng điện từ nay đến 2030, tầm nhìn 2050, từ đó đưa ra kịch bản đề xuất.
 2. Yêu cầu công việc:

2.1 Nội dung công việc:

Đầu ra của nghiên cứu: 01 báo cáo nghiên cứu với các nội dung 

 • Hiện trạng và định hướng phát triển phương tiện giao thông đô thị công cộng 
 • Kinh nghiệm quốc tế phát triển phương tiện giao thông đô thị công cộng, tập trung vào phương tiện chạy điện 
 • Các kịch bản phát triển phương tiện giao thông công cộng đô thị và kết quả 
 • Khuyến nghị kịch bản lựa chọn và đề xuất giải pháp thực hiện

2.2 Yêu cầu đối với chuyên gia:

 • Có trình độ từ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên liên quan đến công việc;  
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực năng lượng; 
 • Am hiểu về các chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực giao thông, năng lượng;  
 • Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai nghiên cứu về mô hình mô phỏng;  
 • Có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng tiếng Việt, tiếng Anh để có thể thực hiện báo cáo nghiên cứu này;  
 • Có khả năng phân tích, tổng hợp thông tin; phản biện, chủ động trong công việc;  
 • Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;  
 • Tuân thủ theo kế hoạch đặt ra đã được thống nhất giữa hai bên. 

3. Thời gian và kế hoạch triển khai hoạt động

 • Thời gian: Tháng 7/2023 – Tháng 09/2023 
 • Kế hoạch triển khai: 
STT Hoạt động  Đầu ra dự kiến  Thời gian dự kiến hoàn thành
1 Xây dựng đề cương nghiên cứu Đề cương nghiên cứu chi tiết gồm các đầu mục nội dung   31/07/2023 
2 Hoàn thiện bản thảo đầu tiên của nghiên cứu

Bản thảo đầu tiên của nghiên cứu được hoàn thành và gửi về GREEN IN để GREEN IN tổ chức nhóm chuyên gia góp ý 

15/09/2023
3 Hoàn thiện bản báo cáo cuối cùng Báo cáo cuối cùng được hoàn thành về cả nội dung và định dạng văn bản và gửi về GREEN IN 30/09/2023 
4 Trình bày kết quả của nghiên cứu tại hội thảo  Bài trình bày dạng powerpoint tóm tắt những kết quả chính của nghiên cứu được chia sẻ tại hội thảo Tháng 10/2023 

4. Thông tin liên hệ

Các ứng viên có nhu cầu, vui lòng gửi hồ sơ CV trước ngày 20/7/2023 về địa chỉ:  

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN)  

Emaiil: admin@greeninvietnam.org.vn 

Số điện thoại: 0979786242 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

showroom