z

Tìm kiếm đơn vị kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

 

1. Giới thiệu 

  Công ty Cổ phần Sáng Tạo Xanh Việt Nam (viết tắt là GREEN IN) được thành lập năm 2018 và hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108486850 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/10/2018, thay đổi lần 1 ngày 14/04/2022. GREEN IN hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực Năng lượng bền vững, Giao thông xanh, Giảm phát thải khí nhà kính và Việc làm xanh. 

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, GREEN IN cung cấp các dịch vụ hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động và cộng đồng địa phương phát triển bền vững đồng thời đạt được mục tiêu bảo vệ khí hậu. 

Để đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả trong việc sử dụng và quản lý tài chính, GREEN IN mong muốn sử dụng dịch vụ của một đơn vị kiểm toán độc lập, có uy tín và năng lực để tiến hành hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cho năm 2022.  Hoạt động kiểm toán cần được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn của kiểm toán Việt Nam và kiểm toán quốc tế. Các tiêu chí được mô tả cụ thể dưới đây. 

 1. Mục tiêu và Phạm vi kiểm toán
 • Kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022)  và nêu ý kiến của đơn vị kiểm toán về sự phù hợp của báo cáo tài chính Công ty đối với các quy định về báo cáo tài chính của pháp luật Việt Nam. 
 • Kiểm tra, đánh giá và báo cáo về sự tuân thủ Quy chế tài chính của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam liên quan tới kế toán. 
 • Lấy mẫu nhằm kiểm tra các khoản chi trên báo cáo có đầy đủ các chứng từ hợp lệ hay không. Quy mô mẫu sẽ dựa vào phân tích rủi ro của bên kiểm toán và sẽ được nêu trong báo cáo. Kiểm toán viên sẽ báo cáo con số phát hiện trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào liên quan tới các chứng từ, sổ sách kế toán. 
 1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán
 • Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam. 
 • Tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Quốc tế. 
 • Đảm bảo tính độc lập, chính trực và khách quan trong công việc. 
 • Đội ngũ kiểm toán viên phải được đăng ký hoặc phê duyệt để thực hiện công việc kiểm toán. 
 • Đội ngũ kiểm toán viên phải tôn trọng bí mật của những thông tin thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán, không được tiết lộ bất kỳ một thông tin nào liên quan đến khách hàng cho người thứ ba khi chưa được sự đồng ý của khách hàng. 
 • Đội ngũ kiểm toán viên có lương tâm nghề nghiệp, luôn làm việc với sự thận trọng cao nhất, với tinh thần làm việc chuyên cần. 
 • Đội ngũ kiểm toán viên đạt được trình độ chuyên môn vững vàng về kế toán, chế độ chính sách tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết về pháp luật; có khả năng phân tích rủi ro; có bằng cấp chuyên môn được tổ chức quốc tế hoặc Việt Nam công nhận; 
 1. Yêu cầu về kết quả kiểm toán
 • Hoạt động kiểm toán phải được thực hiện một cách độc lập theo đúng tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế. 
 • Báo cáo kiểm toán cung cấp các thông tin chi tiết về phương pháp và phạm vi kiểm toán đã thực hiện. 
 • Cấu trúc, nội dung của báo cáo kiểm toán phải được tuân theo định dạng, nội dung được quy định bởi tiêu chuẩn chuẩn mực kiểm toán Việt nam  
 • Báo cáo kiểm toán phải đảm bảo việc kiểm toán tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn kiểm toán Việt Nam và quốc tế, đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của đơn vị kiểm toán và kiểm toán viên (có đóng dấu của đơn vị và chữ ký của người có trách nhiệm). 
 • Báo cáo kiểm toán phải bao gồm các đánh giá về: Sự tuân thủ theo quy định của pháp luật. 
 • Đơn vị kiểm toán viên phải nộp bản ghi nhớ/kiểm toán/thư quản lý cho GREEN IN   trong đó chứa đựng các kết quả phát hiện trong quá trình kiểm toán. 
 • Kiểm toán viên sẽ đưa ra những khuyến nghị để khắc phục những điểm yếu hiện tại trong quản lý tài chính   và phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. 
 • Báo cáo kiểm toán được phát hành và gửi tới GREEN IN 04 bản cứng (02 bản việt và 02 bản tiếng Anh)  và 1 bản điện tử để GREEN IN lưu trữ hồ sơ 
 • Bản thảo Báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm toán chính thức có chữ ký của người phụ trách phải được gửi cho GREEN IN đúng thời gian quy định theo mục 5. 
 1. Thời gian thực hiện và kinh phí

– Từ 01/11/2023 đến 15/12/2023 

– Kinh phí thực hiện được xác định dựa trên kinh nghiệm và năng lực của kiểm toán viên và theo thỏa thuận, phù hợp với quy định của Công ty. 

 1. Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ

Các đơn vị kiểm toán có quan tâm xin gửi hồ sơ năng lực kèm theo đề xuất kiểm toán và bảng chào giá qua địa chỉ: 

Chị Lê Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng 

Công ty Cổ phần Sáng tạo xanh Việt Nam 

Địa chỉ: Nhà C1X3, Tổ 12 P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Điện thoại: +84 916 626 919 

Email: [email protected] hoặc [email protected]         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *