z

6 nhóm lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 01/2022/QĐ-TTg về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính.

06 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính, bao gồm:

1. Năng lượng:

Công nghiệp sản xuất năng lượng; tiêu thụ năng lượng trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ và dân dụng; khai thác than; khai thác dầu và khí tự nhiên.

2. Giao thông vận tải:

Tiêu thụ năng lượng trong giao thông vận tải.

3. Xây dựng:

Tiêu thụ năng lượng trong ngành xây dựng; các quá trình công nghiệp trong sản xuất vật liệu xây dựng.

4. Các quá trình công nghiệp:

Sản xuất hóa chất; luyện kim; công nghiệp điện tử; sử dụng sản phẩm thay thế cho các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp khác.

5. Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất:

Chăn nuôi; lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất; trồng trọt; tiêu thụ năng lượng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các nguồn phát thải khác trong nông nghiệp.

6. Chất thải:

Bãi chôn lấp chất thải rắn; xử lý chất thải rắn bằng phương pháp sinh học; thiêu đốt và đốt lộ thiên chất thải; xử lý và xả thải nước thải.

Danh sách 1912 đơn vị theo từng bộ quản lý được thể hiện chi tiết tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg. Nếu đơn vị của bạn đang có tên trong danh sách này thì bạn cần thực hiện kiểm kê và khai báo với bộ chủ quản theo mẫu theo đúng quy định để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

showroom