z

UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án điện gió

[responsivevoice_button rate=”1″ pitch=”1.2″ volume=”0.8″ voice=”Vietnamese Male” buttontext=”Play”] 

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, theo các quyết định: 1468/QĐ-UBND, 1469/QĐ-UBND và 1470/QĐ-UBND ngày 1/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, tỉnh này chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án điện gió là: Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 của công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-2, Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1 của Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông, Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 của Công ty TNHH MTV Năng lượng Đắk N’Drung Đắk Nông-1

Các dự án được triển khai xây dựng tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; công suất mỗi dự án là 100 MW. Trong đó, dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 có tổng vốn đầu tư theo đề xuất của chủ đầu tư là 3.314,5 tỉ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu là 662,9 tỉ đồng, tương đương 20%. Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 2 có tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.902,9 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 780,5 tỉ đồng. Dự kiến, tổng mức đầu tư của dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 3 là 3.309,7 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 661,9 tỉ đồng.

Cả 3 dự án này đều có chung thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày 1/10/2020. Về tiến độ, đến tháng 11/2021, cả 3 nhà máy sẽ đi vào hoạt động. Công nghệ áp dụng là tuabin gió biến động năng của gió thành cơ năng quay máy phát điện để chuyển thành điện năng. Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường và những vấn đề liên quan.

Xem thêm: UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị bổ sung dự án điện gió Thắng Lợi vào quy hoạch

Theo Nangluongsachvietnam.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

showroom