z

UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư 2 nhà máy điện gió

  UBND tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió là: Nhà máy điện gió TNC Quảng Trị 1 và Nhà máy điện gió TNC Quảng Trị 2. Cụ thể, quyết định số 3445/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty CP Điện[…]

Bạc Liêu có dự án nhà máy điện gió Kosy với công suất 40 MW

  Dự án Nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu giai đoạn 1 có công suất 40 MW, với tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng sẽ cung cấp sản lượng điện gió trung bình khoảng 115 triệu kWh/năm hòa cùng hệ thống điện lưới quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng,[…]

UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án điện gió

  Mới đây, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, theo các quyết định: 1468/QĐ-UBND, 1469/QĐ-UBND và 1470/QĐ-UBND ngày 1/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông, tỉnh này chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự[…]

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị bổ sung dự án điện gió Thắng Lợi vào quy hoạch

  UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản 9033/UBND-CN đề nghị Bộ Công Thương bổ sung dự án Nhà máy điện gió Thắng Lợi Đắk Lắk vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035. Theo đó, dự án Nhà máy điện gió[…]

Tổng hợp các dự án điện gió ngoài khơi được Bộ Công Thương thông báo

  Bộ Công Thương vừa có công văn số 8214/BCT-ĐL ngày 29/10/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các dự án điện gió ngoài khơi Việt Nam. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết sổ 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc[…]

Đắk Nông đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Nam Bình 1

  Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Nam Bình 1 cho Công ty Điện gió Nam Bình với số vốn đầu tư là 1.023,9 tỷ đồng. Dự án này có công suất 30 MW, thời gian hoạt động 25 năm,[…]