z

TRI ÂN CÁC ĐỐI TÁC THỰC HIỆN ĐỀ XUẤT “THÚC ĐẨY NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

Đề xuất “Thúc đẩy năng lượng bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu” do GREEN IN hỗ trợ thực hiện đã nhận được 11 đề xuất từ các đối tác trải dài khắp cả nước vào tháng 11/2022. Từ Phú Thọ tới Thanh Hóa, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre… cộng đồng dân cư được tiếp cận với các thông tin về năng lượng bền vững ngày càng nhiều và đa dạng.
 
 
Sau thời gian cùng triển khai và thực hiện, các đề xuất đã đóng gói và hoàn tất các khâu tổng kết hoạt động vào tháng 2/2023 vừa qua. 11 đối tác là 11 phương pháp tiếp cận truyền thông nâng cao nhận thức về năng lượng bền vững khác nhau. Có đơn vị làm nghiên cứu, mô phỏng mô hình ứng dụng năng lượng bền vững trong chăn nuôi. Có đơn vị lại thực hiện các hoạt động truyền thông phù hợp với đặc điểm dân cư địa phương như vẽ tranh tường về năng lượng bền vững, tọa đàm cho học sinh, hoạt động trải nghiệm cho học sinh sinh viên… Điều đó đã làm đa dạng hóa các hoạt động tiếp cận với năng lượng bền vững trong cộng đồng, đưa chủ đề vốn được coi là “học thuật, xa vời” trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn.
 
Buổi tổng kết đề xuất diễn ra vào giữa tháng 3 không chỉ là dịp để GREEN IN bày tỏ lời cảm ơn các đối tác đã cùng GREEN IN chung tay thúc đẩy năng lượng bền vững trong cộng đồng mà còn là dịp để đối tác 3 miền cùng gặp gỡ, chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai. Bên cạnh đó, chương trình tổng kết cũng lồng ghép các hoạt động tham quan mô hình năng lượng bền vững tại tỉnh Bến Tre như Điện gió Ba Tri, hệ thống cung cấp nước uống sử dụng điện mặt trời, mô hình ủ phân hữu cơ quy mô hợp tác xã…
 
      
 
Tham quan mô hình ủ phân hữu cơ quy mô hợp tác xã tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 
 
Trên đường đi thực địa các mô hình năng lượng bền vững tại Bến Tre
 
Năng lượng bền vững muốn phát triển trong cộng đồng cần sự chung tay của nhiều ban ngành, đơn vị. Mong rằng trong tương lai, GREEN IN sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của nhiều đối tác có cùng chung mục tiêu và định hướng vì sự phát triển của năng lượng bền vững và mục tiêu net zero tại Việt Nam.
 
 
Các đối tác cùng GREEN IN chụp ảnh lưu niệm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *