z

Tập huấn năng lượng tái tạo cùng sinh viên Đại học Trà Vinh

Từ 24/9-9/10/2022, GREEN IN phối hợp cùng Đoàn thanh niên ĐH Trà Vinh tổ chức khóa 𝐓𝐚̣̂𝐩 𝐡𝐮𝐚̂́𝐧 𝐧𝐚̂𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐜𝐮̉𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐚́𝐢 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐮̛̉ 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐢𝐞̂́𝐧 đ𝐨̂̉𝐢 𝐤𝐡𝐢́ 𝐡𝐚̣̂𝐮 nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên cũng như thúc đẩy các sáng kiến/ý tưởng liên quan đến chủ đề năng lượng bền vững.
 
 
Đến với Trà Vinh, GREEN IN như một lần nữa được sống lại tuổi trẻ đầy sôi động và nhiệt huyết thời sinh viên. Đoàn thanh niên ĐH Trà Vinh không chỉ thiết kế các hoạt động thú vị, đổi mới mỗi ngày mà còn theo tinh thần 𝐡𝐨̣𝐜 𝐪𝐮𝐚 𝐭𝐫𝐚̉𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 giúp chủ đề năng lượng tái tạo tới gần hơn tới các bạn sinh viên.
 
 
 
Mỗi ngày một hoạt động mới để tái lập năng lượng cho các bạn sinh viên đầy năng động. Chuỗi tập huấn đã thu hút 60 sinh viên/lớp, toàn chuỗi hiện đang thu hút khoảng gần 300 sinh viên. Các bạn sinh viên được thực hành kiến thức thông qua các bài tập nhóm, xây dựng mô hình từ các nguyên liệu đơn giản như giấy, mindmap… 
 
 
 
Chuỗi tập huấn vẫn đang tiếp tục được tổ chức vào mỗi cuối tuần trong 3 tuần tiếp theo. Cùng đón chờ tin tức mới nhất từ các bạn sinh viên Đại học Trà Vinh nhé!
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *