z

Tập đoàn Generali thúc đẩy cam kết bảo vệ khí hậu, loại bỏ đầu tư và dịch vụ bảo hiểm cho các ngành tăng khí thải carbon

Chiến lược mới của Tập đoàn về biến đổi khí hậu đã được trình bày trước Hội đồng Quản trị Tập đoàn Generali.
 

Chiến lược này đã cập nhật và bổ sung cho Chiến lược trước đây của Tập đoàn, được phê duyệt vào tháng 2 năm 2018, cam kết thực hiện những giải pháp quan trọng liên quan đến các hoạt động đầu tư và bảo hiểm, hai lĩnh vực trọng tâm của Tập đoàn, đồng thời hướng đến xây dựng một tương lai ít chịu tác động bởi biến đổi khí hậu.

Tổng giám đốc Tập đoàn Generali, ông Philippe Donnet, tuyên bố, Tập đoàn Generali công bố các mục tiêu đầy tham vọng mới cho chiến lược về khí hậu, vận dụng và phát huy các thành tựu đã đạt được, thể hiện đúng cam kết và sự tin tưởng mạnh mẽ của tập đoàn trong lĩnh vực này. Cụ thể, 6 tỷ euro đã được dùng cho các khoản đầu tư xanh và bền vững trong ba năm qua, cho phép Tập đoàn vượt qua các mục tiêu đặt ra trước thời hạn.

Các mục tiêu mới là 8,5 – 9,5 tỷ euro sẽ được dùng cho các khoản đầu tư xanh và bền vững trong giai đoạn 2021 – 2025. Mục tiêu này phù hợp với mục tiêu đầu tư 4,5 tỷ euro trong giai đoạn 2019 – 2021 và đã được Generali hoàn thành trước thời hạn đặt ra một năm, cán mốc 6 tỷ Euro vào cuối năm 2020. Tăng cường các tiêu chí loại trừ để hạn chế đầu tư vào ngành than đá, từng bước loại bỏ và hướng tới chấm dứt hoàn toàn các khoản đầu tư vào lĩnh vực này.

Chiến lược mới đặt mục tiêu loại bỏ đầu tư vào các doanh nghiệp phát hành chứng khoán trong lĩnh vực nhiệt điện than tại các quốc gia thành viên OECD vào năm 2030, và toàn thế giới vào năm 2040. Từng bước loại bỏ các danh mục đầu tư trực tiếp có liên quan đến việc tăng khí thải carbon và hướng tới trung hòa khí thải carbon vào năm 2050.

Mục tiêu trước mắt của Generali trong năm 2025 là cắt giảm 25% lượng khí thải carbon của danh mục đầu tư (trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu niêm yết) và điều chỉnh danh mục bất động sản theo lộ trình 1,5°C.

Ngoài ra, tập đoàn này cũng hạn chế các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nhiệt điện than, hướng đến cắt giảm hoàn toàn vào năm 2030 tại các quốc gia thành viên OECD, và trên toàn thế giới vào năm 2038. Tiếp tục thúc đẩy cam kết không cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí, bao gồm dịch vụ bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến các hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch từ cát dầu, đá phiến, hay tại khu vực Bắc Cực, cả trên đất liền và ngoài biển.

Theo báo Đầu tư chứng khoán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *