z

Mở cổng đăng kí đề xuất “Thúc đẩy năng lượng bền vững ứng phó biến đổi khí hậu”

Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) là một doanh nghiệp xã hội được thành lập ngày 25 tháng 10 năm 2018 với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, các sản phẩm, dịch vụ giải pháp xanh để đóng góp trực tiếp vào quá trình ứng dụng công nghệ sạch, phương pháp quản trị tiên tiến, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (COP26) vừa qua ghi dấu mốc quan trọng với gần 140 quốc gia, trong đó có Việt Nam đưa ra cam kết mạnh mẽ đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 (net zero). Với cam kết này, chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã trở thành con đường bắt buộc với tất cả các quốc gia bởi ngành năng lượng chiếm khoảng 3/4 lượng phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, mục tiêu net zero nói chung và chuyển dịch năng lượng nói riêng là nhiệm vụ thách thức và là chủ đề mới. Nhằm góp phần tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan vào hiện thực hóa mục tiêu này, GREEN IN kêu gọi đề xuất “Thúc đẩy năng lượng bền vững ứng phó biến đổi khí hậu” với thông tin như sau:

 • Mục tiêu:
 • Nâng cao nhận thức và năng lực để thúc đẩy năng lượng bền vững (NLBV) ứng phó với BĐKH.
 • Tìm kiếm các sáng kiến, ý tưởng mới để nhân rộng.
 • Đối tượng tham gia:
 • Các tổ chức, đơn vị có quan tâm
 • Các cá nhân (đối với các hoạt động nghiên cứu)
 • Địa bàn: toàn quốc
 • Quy mô gói đề xuất:

Mức kinh phí tối đa: 100.000.000 VNĐ/đề xuất.

 • Loại hình đề xuất (nhưng không giới hạn):
 • Truyền thông nâng cao nhận thức
 • Hội thảo, tọa đàm
 • Triển lãm
 • Tập huấn nâng cao năng lực
 • Nghiên cứu 
 • Thời gian thực hiện:
 • Ngày 05/10/2022: Mở kêu gọi đề xuất
 • Ngày 10/10/2022: Trao đổi trực tuyến về “Giới thiệu và giải đáp các thắc mắc liên quan tới đề xuất”
 • Ngày 20/10/2022: Đóng hạn nộp đề xuất
 • Tháng 11/2022 – Tháng 2/2023: Triển khai hoạt động.
 • Cách thức tham gia:

Các tổ chức/cá nhân có quan tâm vui lòng gửi đề xuất hoạt động và dự trù kinh phí (theo mẫu đính kèm) về GREEN IN theo địa chỉ sau: 

Chị Phan Bích Hà – Cán bộ Chương trình

Email: [email protected] | SĐT: 038 334 9417

One thought on “Mở cổng đăng kí đề xuất “Thúc đẩy năng lượng bền vững ứng phó biến đổi khí hậu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *