z

Khảo sát của Bloomberg: Phần lớn luật sư dự đoán Quy tắc khí hậu SEC không được giữ nguyên

SEC đã công bố phát hành và  áp dụng các quy tắc mới vào đầu tháng 3, hai năm sau khi Ủy ban ban hành dự thảo ban đầu, lần đầu tiên thiết lập các yêu cầu đối với các công ty đại chúng ở Hoa Kỳ phải cung cấp thông tin tiết lộ về rủi ro khí hậu mà doanh nghiệp của họ phải đối mặt cũng như kế hoạch giải quyết những rủi ro đó.

Tuy nhiên, ngay trước khi ban hành lần cuối, quy tắc mới đã phải đối mặt với một loạt thách thức pháp lý. Theo một cuộc khảo sát mới của Bloomberg Law, phần lớn luật sư dự đoán Quy tắc tiết lộ khí hậu mới của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ không vượt qua được các thách thức pháp lý hiện tại. Hầu hết dự đoán quy tắc này chỉ được giữ lại một phần hoặc bị thay đổi hoàn toàn.

Những người tham gia khảo sát đã nhấn mạnh các lĩnh vực trong Quy tắc khí hậu của SEC mà họ dự đoán sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý đáng kể nhất. Trong đó, thách thức lớn nhất dự kiến sẽ xảy ra đối với việc tiết lộ khí thải nhà kính (GHG) ở mức 37%, tiếp theo là các mục tiêu và kế hoạch liên quan đến khí hậu ở mức 36%.