z

Tài Trợ Toàn Phần Chuyến Đi Đến Abu Dhabi Khi Tham Gia Cuộc Thi Student Energy Summit Video Contest 2023

📌CHỦ ĐỀ CUỘC THI:

Người tham gia phải gửi video thuộc một trong hai chủ đề:

  • Bạn đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi các nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai tại cộng đồng của mình cụ thể theo những cách nào?
  • Quốc gia/khu vực/thành phố/cộng đồng của bạn đang làm gì để thúc đẩy quá trình chuyển đổi các nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai?

📌GIẢI THƯỞNG:

  • Được tài trợ hoàn toàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng dành cho sinh viên năm 2023 tại Abu Dhabi vào tháng 11 năm 2023,
  • Được mời tham gia trực tuyến vào một hội thảo tại Trung tâm Thanh niên tại Tuần lễ Bền vững Abu Dhabi 2023.
  • Các video hàng đầu sẽ được giới thiệu tại Diễn đàn Thanh niên IRENA 2023, Tuần lễ Bền vững Abu Dhabi 2023 và Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng dành cho Sinh viên 2023 và được lưu hành trên mạng xã hội. 

📌CÁCH THỨC DỰ THI:

  • Bạn có thể tham gia cuộc thi bằng cách tải lên video có thời lượng tối đa 60 giây đề cập đến chủ đề cuộc thi trên Twitter hoặc Instagram, sử dụng hastag #SES2023VideoContest và gắn thẻ Hội nghị thượng đỉnh năng lượng sinh viên 2023 (@ses.2023 trên Instagram và @ses2023 trên Twitter). Nội dung gửi phải tuân thủ các thông số được liệt kê trong phần quy tắc và điều kiện dưới đây.

📌YÊU CẦU:

  • Cuộc thi dành cho các thí sinh 18-30 tuổi từ khắp nơi trên thế giới.
  • Nhập video phải giải quyết rõ ràng và sáng tạo chủ đề đã đề cập ở trên trong 60 giây hoặc ít hơn.
  • Các tài khoản dự thi phải mở chế độ công khai để BGK chấm.
  • Video nên bằng tiếng Anh hoặc nếu được tạo bằng ngôn ngữ khác phải bao gồm phụ đề tiếng Anh.

📌LINK CHÍNH THỨC CUỘC THI: TẠI ĐÂY

Nguồn: iVolunteer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *