Tại Việt Nam hiện nay còn nhiều khu vực chưa tiếp cận được với lưới điện quốc gia, gặp khó khăn trong các hoạt động sinh kế.

Trong những năm qua, việc triển khai các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng đã đang được quan tâm bởi các bên liên quan bởi đây xu thế tất yếu để thực hiện mục tiêu số 7 về tiếp cận năng lượng trong mục tiêu phát triển bền vững. Mục tiêu thúc đẩy các giải pháp NBV cấp cộng đồng cũng được lồng ghép trong các kế hoạch thích ứng với BĐKH của một số địa phương 

Các kết quả của chúng tôi

Mục tiêu:

  • Cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng góp phần cải thiện sinh kế và bảo vệ môi trường.
  • Hỗ trợ cồng đồng triển khai các giải pháp năng lượng bền vững góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Trong 05 năm qua, chúng tôi đã thực hiện:

  • Chương trình Triệu Ngôi Nhà Xanh Việt Nam thịnh vượng (Triệu Ngôi nhà Xanh) với hơn 400 hộ gia đình lắp đặt giải pháp điện mặt trời mái nhà tại Đà Nẵng, Đồng Tháp, Tiền Giang; hệ thống biogas xử chất thải chăn nuôi; các hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời,….  
  • Chương trình Lập Kế hoạch Năng lượng địa phương (LEP) năm 2022
  • Thúc đẩy triển khai các giải pháp năng lượng bền vững (NLBV) cấp cộng đồng tại 14 tỉnh trên cả nước từ Bắc đến Nam như Lạng Sơn, Nghệ An, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long,…với các gói giải pháp ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp như hệ thống tưới sử dụng năng lượng mặt trời; sấy sử dụng năng lượng mặt trời; hình thử nghiệm điệm mặt trời kết hợp với sản xuất nông nghiệp; các giải pháp năng lượng tái tạo cho hộ gia đình như điện mặt trơi mái nhà cho khu vực chưa điện lưới điện lưới; hệ thống cung cấp nước uống kết hợp điện mặt trời cho trường học,… Mang lại nguồn hưởng lợi cho hơn 40 nghìn người một cách trực tiếp gián tiếp 

 

Các hoạt động sắp diễn ra

  • Tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng địa phương về các giải pháp năng lượng bền vững và đồng lợi ích của năng lượng tái tạo. 
  • Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu để nghiên cứu về các mô hình/giải pháp mới góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. 
  • Triển khai thí điểm các mô hình mới góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính hướng đến thực hiện cam kết Net Zero tại các địa phương.