z

DỰ ÁN TRANG TRẠI PV NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CHO NGƯ NGHIỆP VÀ ĐIỆN CỘNG SINH, ĐÀI LOAN

Tập đoàn năng lượng xanh Chia-Chien đã chỉ định Tập đoàn xi măng Đài Loan (TCC) cung cấp dịch vụ quản lý dự án và giám sát xây dựng cho nhà máy điện mặt trời 43MW của họ trên một trang trại cá rộng 60 ha ở thị trấn Yizhu của huyện Gia Nghĩa. Đây là dự án năng lượng xanh quy mô lớn kết hợp trang trại nuôi cá và PV đầu tiên tại Đài Loan. Dự kiến ​​hoàn thành vào năm tới, nhà máy sẽ có thể tạo ra 54 triệu kWh điện hàng năm cho hơn 16.000 hộ gia đình sử dụng mỗi năm.

 

Tập đoàn xi măng Đài Loan chúng tôi đã phát triển một kế hoạch quản lý chương trình giám sát việc kiểm soát tiến độ hiệu quả, quản lý chất lượng các hoạt động xây dựng, kiểm tra các vấn đề EHS, các cuộc họp phối hợp thường xuyên và kế hoạch kiểm toán để đảm bảo việc xây dựng và vận hành được thực hiện một cách an toàn. Chúng tôi sẽ đảm bảo các công việc sẽ được hoàn thành trong thời hạn và tuân thủ các yêu cầu của khách hàng và luật định.

Khai thác công nghệ nguồn rõ ràng sẽ là yếu tố quan trọng đối với tham vọng không có mạng lưới trên toàn thế giới. Với trang trại PV-fish mang tính đột phá này, dự án này sẽ thiết lập một chuẩn mực mới cho việc cung cấp điện rõ ràng ở Đài Loan và phần còn lại của thế giới, đồng thời hỗ trợ tăng trưởng ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản để đạt được sự phát triển bền vững thực sự.

 

Nguồn: https://www.wsp.com/en-MY/projects/solar-pv-farm-for-fishery-and-electricity-symbiosis-project-in-taiwan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *