z

“Chuyển đổi xanh” – Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Sáng 10/5, GREEN IN phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa và Trung tâm Tư vấn đầu tư và phát triển khoa học công nghệ môi trường Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển đổi xanh” – Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Xây dựng nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường cũng là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được Đảng đề ra trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế xanh (GEF) năm 2023 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) phối hợp tổ chức, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: Việt Nam xác định phát triển nhanh nhưng bền vững; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội và môi trường để chạy theo tăng trưởng đơn thuần. Việt Nam hướng tới sản xuất xanh, xuất khẩu xanh và năng lượng xanh để các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả, bền vững, lâu dài.

Để đạt được mục tiêu trên, ngoài vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cần phát huy nỗ lực của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trong việc “xanh hóa” sản phẩm. Quá trình chuyển đổi xanh muốn thành công cần phải tư duy và hành động đột phá. Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cần: Xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn có tính đến các tác động của các quy định tiêu chuẩn và quy định môi trường của sản phẩm. Đầu tư đổi mới công nghệ đồng bộ và hiện đại để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp, đặc biệt là năng lực phân tích kinh tế và môi trường. Tăng cường hơn nữa hỗ trợ tư vấn của các tổ chức, đơn vị, Nhà nước đối với các doanh nghiệp công nghiệp thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn…

🌷GREEN IN xin chân thành cảm ơn báo Thanh Hoá đã đưa tin về chương trình: https://baothanhhoa.vn/hoi-thao-khoa-hoc-chuyen-doi-xanh-co-hoi-va-thach-thuc-cho-cac-doanh-nghiep-tinh-thanh-hoa-213787.htm?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1mT7ShRlQmvvwQAG8jLe3OK5sdJgy2D0AYC-3QaR-WE-d2bFA18fJS0AA_aem_ASrKSqtKldf0fJAjZ5qqxb7FWTbxN3VC0y4zuf0U6hMjbeCbYLPiL5MWxByQSsntISnlUOJUCWMUF66A3kVwSHv8

https://baothanhhoa.vn/hoi-thao-khoa-hoc-chuyen-doi-xanh…