Các chương trình và sản phẩm chính

Giao thông xanh

 

Thúc đẩy các giải pháp xe điện, giao thông công cộng sử dụng năng lượng tái tạo

Xem thêm

Công nghệ năng lượng mới

 

Thúc đẩy các công nghệ năng lượng tái tạo, năng lượng xanh

Xem thêm

Thanh niên với năng lượng bền vững

 

Đưa năng lượng bền vững tới gần thanh niên hơn

Xem thêm

Năng lượng bền vững cho cộng đồng

 

Thúc đẩy các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng

Xem thêm

Giảm phát thải cho doanh nghiệp

 

Tín chỉ các-bon và tài chính xanh cho doanh nghiệp

Xem thêm

 

Các kết quả đã đạt được

Với mục tiêu Thúc đẩy năng lượng bền vững ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam, GREEN IN có mặt tại 16 tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt là các địa phương chưa được tiếp cận tới năng lượng bền vững, các địa phương vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. 

Trong 5 năm qua, các hoạt động, chương trình của GREEN IN đã mang năng lượng bền vững tới 3000+ người hưởng lợi, 10.000+ giải pháp được triển khai và các đối tác đến từ cơ quan nhà nước, khối tư nhân, đơn vị nghiên cứu, các trường đại học và nhà khoa học.

 

 

Lĩnh vực hoạt động

GREEN IN tập trung vào 4 lĩnh vực chính