Việt Nam đang trong quá trình chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Quá trình này đặt ra nhu cầu rất lớn phát triển nguồn nhân lực kể cả về số lượng và chất lượng. Đây chính là cơ hội cho thanh niên Việt Nam.  

Mặc dù Năng lượng và Thanh niên có mối liên quan mật thiết như vậy nhưng hiện nay hai người bạn này vẫn còn khoảng cách khá xa. Với thanh niên, đây là chủ đề còn mới và ít cơ hội tiếp cận phù hợp, khiến mối quan tâm và sự tham gia của thanh niên cho chủ đề này còn khá hạn chế.  

Các kết quả của chúng tôi

Tăng cường sự đóng góp của thanh niên cho sự phát triển năng lượng bền vững hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. 

Năng lượng bền vững cho Thanh niên – Sustainable Energy for Youth (SE4Y) sáng kiến do GREEN IN khởi xướng năm 2022 nhằm đưa người bạnNăng lượngtới gần hơn với các bạn thanh niên. SE4Y hành trình của HIỂU – MUỐN – LÀM.

SE4Y mùa 1 khởi đầu với 75 bạn trẻba miền tham gia khóa bản, từ đó lựa chọn ra 30 bạn xuất sắc vào khóa 2 tìm hiểu sâu hơn về năng lượng bền vững, 20 bạn vào khóa 3 được thăm quan các giải pháp năng lượng bền vững trong thực tế đưa ra sáng kiến. Kết thúc SE4Y mùa 1, 12 sáng kiến đã được triển khai, đưa chủ đề năng lượng tới hơn 500 bạn trẻ trực tiếp hơn 5000 bạn thông qua nền tảng online. 

 

các hoạt động sắp tới

SE4Y mùa 2 những mùa tiếp theo đang được ấpsớm trở lại với phiên bản hấp dẫn hơn nữa, hứa hẹn mang lại trải nghiệm khó quên cho các bạn trẻ mong muốn bước gần hơn tới người bạn năng lượng.