Câu chuyện của Chúng tôi

Năm 2018, khi lĩnh vực năng lượng còn là khái niệm mới lạ và vĩ mô, vẫn thường được coi là “chuyện của nhà nước”, GREEN IN được ra đời với mong muốn thúc đẩy năng lượng bền vững tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn từ thay đổi nhận thức tới hành động của người dân – những người trực tiếp được hưởng lợi và quyết định hiệu quả của những nỗ lực này.

Mục tiêu

Thúc đẩy các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu,  các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp xanh để đóng góp trực tiếp vào quá trình ứng dụng công nghệ sạch, phương pháp quản trị tiên tiến, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Tôn chỉ hoạt động

Hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội với các mục tiêu xã hội và môi trường hướng tới giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường và quản trị hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua các khóa đào tạo tập huấn phù hợp; thúc đẩy chuyển giao các sáng kiến; hỗ trợ ứng dụng các giải pháp công nghệ xanh; hỗ trợ thanh niên, phụ nữ, nông dân, sinh viên sáng tạo đổi mới vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam. 

Đội ngũ GREEN IN 

Đội ngũ GREEN IN là sự tổng hòa của những thế hệ đi trước với nhiều năm kinh nghiệm, tổ chức và thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, nhiệt huyết. Sự hòa trộn này đem đến nhiều thuận lợi trong công việc cũng như sự phát triển của mỗi cá nhân.

Văn hóa làm việc tại GREEN IN tôn trọng mỗi cá nhân, minh bạch và bình đẳng để mỗi người đều được phát huy thế mạnh và sự phát triển cá nhân của mình. 

Các thành viên của chúng tôi

 

Bà Ngụy Thị Giang

Chủ tịch Hội đồng quản trị

TS. Trần Đình Sính

Chuyên gia năng lượng

Ths. Nguyễn Thị Hà

Quản lý chương trình Năng lượng bền vững cho cộng đồng