Hydro xanh là một giải pháp rất hứa hẹn giúp giảm phát thải nhiều lĩnh vực trong ngành năng lượng. Đối với sản xuất điện, hydro xanh có thể được sử dụng là nhiên liệu đồng đốt trong các nhà máy điện nhiên liệu hóa thạch, là nguồn dự phòng và cấp điện cho các phụ tải xa lưới điện, và là giải pháp lưu trữ năng lượng tái tạo vào những giờ hệ thống dư thừa điện. Ngoài ra, hydro xanh cũng có thể là nhiên liệu thay thế trong các ngành khó giảm phát thải như giao thông, và sản xuất công nghiệp. 

Sản xuất và sử dụng hydrogen xanh là một lĩnh vực mới đối với Việt Nam, cần tìm hiểu kiến thức, cập nhật thông tin, nâng cao năng lực, thu hút nguồn lực,… để đưa công nghệ này vào cuộc sống và đóng góp vào quá trình chuyển dịch xanh của Việt Nam. 

Các kết quả của chúng tôi

Tìm kiếm khám phá tiềm năng của các loại hình công nghệ năng lượng mới nhằm hỗ trợ sự phát triển của năng lượng xanh 

GREEN IN đã bắt đầu thực hiện mục tiêu này với Tọa đàm “Hydro sạch: xu hướng công nghệ và cơ hội đầu tư, ứng dụng tại Việt Nam” tổ chức vào tháng 12 năm 2021. Đây có thể nói là sự kiện đầu tiên tại Việt Nam về chủ đề hydro xanh, giúp chia sẻ thông tin cho các bên liên quan về xu hướng phát triển hydro xanh trên thế giới, thảo luận tiềm năng và cơ hội đối với Việt Nam, và học hỏi kinh nghiệm của một số nước trên thế giới.

 

Các hoạt động dự kiến

Trong thời gian tới, GREEN IN dự kiến tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan tới hydo xanh các loại hình công nghệ mới khác với nghiên cứu, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, ….