z

Mời tham gia Hội thảo Các giải pháp thúc đẩy mô hình điện mặt trời phân tán tại tỉnh Quảng Trị

Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) phối hợp với Viện môi trường phát triển bền vững (VESDI) tổ chức Hội thảo “Các giải pháp thúc đẩy mô hình điện mặt trời phân tán tại tỉnh Quảng Trị”. Hội thảo nhằm (1) Cập nhật hiện trạng, tiềm năng và tình hình phát triển điện[…]