z

Singapore công bố danh sách các quốc gia đủ điều kiện theo Khung tín dụng carbon quốc tế

Vào ngày 19/12/2023, Bộ Môi trường và Bền vững và Cơ quan Môi trường Quốc gia tại Singapore đã công bố Danh sách quốc gia Đủ điều kiện theo Khung Tín dụng Carbon Quốc tế (ICC) của Singapore trên trang web Hợp tác Thị trường Carbon của Singapore.

 

Danh sách nêu ra các quốc gia sở tại được phê duyệt, các chương trình tín chỉ carbon và các phương pháp đáp ứng Tiêu chí đánh giá đã được thiết lập ở Singapore, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Danh sách các quốc gia đủ điều kiện được đưa ra sau khi ký kết thỏa thuận thực hiện Điều 6 đầu tiên với Papua New Guinea về hợp tác tín chỉ carbon. 

Theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, các quốc gia có thể ký kết thỏa thuận thực hiện để hợp tác nhằm đạt được những đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) bằng cách mua bán tín chỉ carbon tuân thủ Thỏa thuận Paris. Các bên tham gia thỏa thuận thực hiện cũng phải thực hiện một số cơ chế điều chỉnh tương ứng nhất định để đảm bảo rằng bất kỳ mức giảm hoặc loại bỏ phát thải nào đều được đưa vào kiểm toán NDC của nước sở tại để ngăn chặn việc tính hai lần. 

Bối cảnh 

Chính phủ Singapore đã giới thiệu Khung ICC vào tháng 11/ 2022, song song với việc tăng dần thuế suất carbon theo Đạo luật (sửa đổi) định giá carbon năm 2022 từ mức 5 đô-la Singapore/tấn khí thải hiện tại lên 25 đô-la Singapore/tấn vào năm 2024 và 2025, và 45 đô-la Singapore/tấn vào năm 2026 và hơn thế nữa. Các biện pháp này nhằm mục đích cho phép các công ty chịu thuế carbon sử dụng ICC đủ điều kiện để bù đắp tới 5% lượng khí thải chịu thuế của họ.

Ngoài ra, Bộ Môi trường và Bền vững và Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore đặt ra Tiêu chí đánh giá điều kiện theo Khung ICC, yêu cầu ICC phải đáp ứng bảy nguyên tắc được quốc tế công nhận để chứng minh tính toàn vẹn môi trường cao và thể hiện mức giảm hoặc loại bỏ phát thải xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2030. 

Danh sách các nước đủ điều kiện theo khuôn khổ ICC 

Chính phủ Singapore đã biên soạn Danh sách bao gồm các quốc gia sở tại đủ điều kiện được phê duyệt, các chương trình tín chỉ carbon và các phương pháp đáp ứng Tiêu chí đủ điều kiện đã được thiết lập. Danh sách các quốc gia đủ điều kiện phải được đánh giá hàng năm để đảm bảo tính phù hợp liên tục và duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tính toàn vẹn môi trường dựa trên dữ liệu và bằng chứng khoa học gần đây nhất. Những đánh giá này có thể dẫn đến việc đưa các chương trình và phương pháp tín dụng carbon mới vào Danh sách  hoặc loại bỏ những chương trình và phương pháp không còn đáp ứng các tiêu chí. 

Các chương trình và phương pháp tín dụng carbon cho Danh sách các quốc gia đủ điều kiện có thể khác nhau giữa các quốc gia sở tại tùy thuộc vào tiêu chí riêng của mỗi quốc gia. Danh sách điều kiện cho một quốc gia sở tại nhất định sẽ được thiết lập theo thỏa thuận thực hiện tương ứng. Theo đó, mỗi hiệp định tương ứng sẽ phác thảo cơ cấu, thủ tục sản xuất và chuyển giao tín chỉ carbon theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris. Điều đáng lưu ý là Danh sách đủ điều kiện không bao gồm các dự án năng lượng tái tạo (với một số ngoại lệ) và các dự án hoặc chương trình Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD/REDD+) ở các quốc gia có độ che phủ rừng cao, phá rừng thấp (HFLD). Các quốc gia HFLD được định nghĩa là các quốc gia đang phát triển có độ che phủ rừng trên 50% và tỷ lệ phá rừng dưới 0,22% mỗi năm. 

Hiện tại, theo thỏa thuận thực hiện đã ký với Papua New Guinea, có bốn chương trình tín chỉ carbon ở Papua New Guinea đạt được điều kiện trong danh sách: 

  1. Gold Standard của Global Goals 
  2. Verified Carbon Standard (Tiêu chuẩn xác nhận Carbon)
  3. American Carbon Registry (Cơ quan đăng ký Carbon Hoa Kỳ)
  4. Global Carbon Council (Hội đồng Carbon toàn cầu) 

Đáng chú ý, Danh sách đủ điều kiện chỉ bao gồm các dự án REDD+ từ Papua New Guinea nếu họ xem xét nạn phá rừng trên toàn bộ khu vực pháp lý. Các dự án REDD+ giới hạn ở các khu vực cụ thể trong phạm vi quyền hạn không được đưa vào Danh sách. 

Các bước tiếp theo  

Phần lớn tín chỉ carbon được bán ở Papua New Guinea vẫn chưa đáp ứng Tiêu chí đánh giá đã được thiết lập. Tuy nhiên, các công ty dự kiến chỉ thông báo cho Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore trước ngày 30 tháng 6 năm 2025 về các khoản tín dụng mà họ dự định sử dụng để bù đắp thuế cho năm 2024, giúp các dự án sắp thực hiện ở Papua New Guinea có thời gian để thực hiện đáp ứng Tiêu chí đánh giá. 

Hiện trạng hợp tác tín chỉ carbon của Singapore với các nước khác như sau: 

Singapore cũng đang thảo luận với một số quốc gia khác về hợp tác tín dụng carbon tiềm năng, bao gồm Brazil, Brunei và Thái Lan. 

Bài viết được dịch từ: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=fe38a5ed-e216-44eb-b222-950142229d3c

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

showroom