z

Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh 

(CT) – Ngày 28-3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh ÐBSCL phối hợp Công ty CP Sáng Tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) tổ chức hội thảo “Chuyển dịch xanh: thách thức, cơ hội cho doanh nghiệp ÐBSCL và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp”.

Hiện thực hóa cam kết hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Chính phủ ban hành nhiều quy định, chính sách tác động trực tiếp đến khối doanh nghiệp. Cụ thể, Nghị định 06/2022/NÐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone; Quyết định 01/2022/QÐ-TTg yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê và có hành động giảm nhẹ phát thải phù hợp. Bên cạnh đó, những quy định quốc tế ngày càng thắt chặt đối với các mặt hàng xuất khẩu, nổi bật là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu. Ðiều này đang tạo ra hàng rào thương mại cho hàng hóa của Việt Nam khi gia nhập vào các thị trường quốc tế, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu cần có các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và chuyển dịch kịp thời.

Từ thực tế đó, các bài tham luận tại hội thảo tập trung vào các nội dung: tác động từ các chính sách giảm phát thải khí nhà kính trong nước và quốc tế tới doanh nghiệp ÐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu; phân tích thực trạng doanh nghiệp hiện nay trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính; phân tích thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp ÐBSCL trong chuyển dịch xanh nhìn từ góc nhìn chuyên gia; tận dụng cơ hội từ thị trường carbon và cách kiểm kê phát thải carbon cho doanh nghiệp trong xu hướng chuyển đổi xanh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế…

Nhiều ý kiến cho rằng, chuyển đổi xanh là lĩnh vực mới, độ bao quát lớn, do đó, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức, chủ động lập kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính (nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải phù hợp; xây dựng lộ trình, kế hoạch; tích hợp vào chiến lược kinh doanh); triển khai các giải pháp giảm phát thải khí nhà kính (triển khai các giải pháp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng; nâng cấp dể tăng hiệu suất thiết bị; đầu tư công nghệ, thiết bị mới); chứng nhận và truyền thông (đề xuất các tổ chức uy tín chứng nhận; thực hiện hoạt động truyền thông tới đối tác, khách hàng và công chúng)…

Báo Cần Thơ Online.