z

“Chuyển dịch xanh: Thách thức, cơ hội cho doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp”

Đó là tên của hội thảo nằm trong chuỗi chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sáng tạo Xanh Việt Nam (GREEN IN) tổ chức sáng 28-3, tại TP Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long nhấn mạnh: Kinh tế xanh hiện nay không còn là khái niệm xa lạ đối với các nền kinh tế. Quá trình phát triển trên toàn cầu, các quốc gia nhận ra đã đến lúc cần phải chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh hóa và bền vững…

Tuy nhiên, để có một nền kinh tế tăng trưởng xanh, là một vấn đề rất phức  tạp, nhất là những quốc gia đang phát triển như Việt Nam… Do vậy, mục tiêu hội thảo nhằm cập nhật và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về tác động của những chính sách ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính trong nước và quốc tế tới hoạt động sản xuất kinh doanh; làm rõ cơ hội, thách thức và đề xuất giải pháp về giảm phát thải khí nhà kính hưởng đến sản xuất xanh của doanh nghiệp; hỗ trợ cho doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính và tư vấn chiến lược giảm phát thải, phát triển bền vững hướng tới Net Zero.

“Chuyển dịch xanh: Thách thức, cơ hội cho doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp”
Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long phát biểu khai mạc hội thảo. 

Hội thảo là cơ hội để bàn thảo chuyên sâu về tác động từ các chính sách giám phát thải khí nhà kính trong nước và quốc tế tới doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu; phân tích thực trạng doanh nghiệp hiện nay trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính; phân tích thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long trong chuyển dịch xanh nhìn từ góc nhìn chuyên gia; tận dụng cơ hội từ thị trường carbon và cách kiểm kê phát thải carbon cho doanh nghiệp trong xu hướng chuyển đổi xanh, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và thảo luận chuyên sâu về các khó khăn, thách thức và giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh nhanh chóng và tối ưu chi phí: Tài chính, kỹ thuật, giải pháp công nghệ… 

“Chuyển dịch xanh: Thách thức, cơ hội cho doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp”
Các đại biểu tham dự hội thảo. 

Nằm trong chương trình hội thảo, Ban tổ chức còn trưng bày mô hình, giải pháp giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Báo Quân đội Nhân dân.